Powołanie grupy JSW energia jest elementem realizacji strategii energetycznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której celem jest rozwój rynku energii elektrycznej i cieplnej.

Prowadzona koncentracja przedsiębiorstw ma doprowadzić do pionowo zintegrowanej grupy kapitałowej, charakteryzującej
się niskimi kosztami działalności, wykorzystującej efekt synergii, po to by efektywnie konkurować na lokalnym rynku energii.

SEJ SAPEC JastrzębieSEJ Serwis

Miesięcznik Po Prostu Energia

Blog Prezesa

Zadaj pytanie online